Proč mají ženy chuť na sex po celý rok, zatímco fenky se páří pouze 2x ročně?

Také jste už někdy přemýšleli nad tím, proč chuť lidí na sex nezávisí na aktuálním ročním období a ženy menstruují každý měsíc, zatímco laně přichází do říje pouze jednou do roka, feny hárají dvakrát a kočky se mrouskají několikrát v roce? Důvod je prostý, za vším hledejte hormony. Ty způsobují, že lidé spolu s několika málo vyššími primáty mají od ostatních savců odlišný rozmnožovací cyklus a ty také způsobují, že není „menstruace“ jako menstruace.

Rozdílné strategie ke zvýšení šance přežití potomků

Člověk spolu s kočkodany, hulmany, gibony, šimpanzi, gorilami a orangutany patří do skupiny vyšších primátů (Anthropoidea), u nichž se jako u jediných živočišných druhů vyvinul pravidelný a krátký menstruační cyklus nerespektující opakující se sezónní změny klimatu (více si o menstruaci můžete přečíst v článku Menstruační cyklus - znáte jej dobře?). Menstruace se u těchto druhů pravděpodobně vyvíjela ruku v ruce se socializací, komunikačními dovednostmi a složitým uspořádáním skupiny. Navíc pouze pro člověka je na rozdíl od ostatních primátů typické sexuální chování nevázané striktně na období ovulace. Tato významná změna v sexualitě přinesla důležité výhody pro žití v páru (např. zajištění častějšího sexuálního aktu a tím zvýšení pravděpodobnosti předání svých genů do dalšího života, ochrana samice, zajištění zdrojů a pomoc při výchově potomka) a podpořila tak vznik tzv. sociální monogamie.

 

Vývojově nižší savci nemenstruují a jejich cyklus se nazývá estrální. Pojmem estrus se označuje krátké období (cca 1 a více dní) během něhož dochází k ovulaci a bývá také vrcholem sexuální aktivity. Jednotlivé druhy savců se mezi sebou liší mimo jiné také tím, jak často během roku u nich estrus tedy říje nastává.

  • Monoestrální savci - páří se jednou do roka, je to většina divokých zvířat (např. medvědi, lišky či vlci).
  • Diestrální savci - páří se 2x ročně, patří se psi (feny hárají 2x ročně).
  • Polyestrální savci - skupina savců s několika říjemi během roku, patří mezi ně např. kočky, koně, ovce, krávy, jeleni, hlodavci, aj.

Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak např. králíci nemají cyklus žádný a jejich rozmnožování je řízeno aktuálními životními podmínkami. Obecně platí, že estrální cyklus je vázán na sezónní přírodní změny tak, aby byla šance přežití potomků maximalizována, tj. aby se rodili do období dostatku.

 

Obecně platí, že estrální cyklus je vázán na sezónní přírodní změny.

Menstruační versus estrální cyklus

Stejně jako menstruační je také estrální cyklus řízen pohlavními hormony, které se tvoří jednak v hypofýze (FSH hormon, luteinizační hormon) a jednak v pohlavních orgánech (estrogen, progesteron; více si o hormonech v menstruačním cyklu žen můžete přečíst v článku Hormonální tanec v menstruačním cyklu). Kromě těchto hormonů má však důležitou funkci také hormon melatonin, který souvisí se střídáním světla a tmy. Estrální cyklus je tak úžeji vázán na změny ročních období.

Estrální cyklus má pět fází

V první fázi vajíčko či vajíčka dozrávají ve folikulu ve vaječníku, děložní sliznice roste a je velice prokrvena. V důsledku toho v této fázi některé druhy, např. feny či jalovice, krvácí z pochvy, toto krvácení však nemá nic společného s lidskou menstruací. Samice zatím samce odhánějí.

 

V následující fázi již nastává vlastní říje (estrus), samice samce přijímá a je to nejlepší období pro zabřeznutí. Následně klesá množství estrogenu v těle a naopak narůstají hodnoty progesteronu, který stimuluje růst děložní sliznice. Samice opět samce odhání a některé druhy mohou v této fázi krvácet. Z folikulu ve vaječníku vzniká žluté tělísko.

 

Pokud nedošlo k oplození vajíčka, toto odumírá, žluté tělísko zaniká, čímž se přestane produkovat progesteron a děložní sliznice se postupně snižuje. Nastává různě dlouhá klidová fáze, v níž neprobíhají žádné cyklické změny, sexuální aktivita není provozována a pohlavní orgány jsou nefunkční. Dozrání dalšího(ch) vajíčka(ek) nastane až v pravý (sezonní) čas.

 

Oproti menstruačnímu cyklu, kdy se při neoplození vajíčka začne odlučovat a z dělohy spolu s krví a hlenem vypuzovat nepotřebná děložní sliznice a následně okamžitě dochází k dozrávání dalšího vajíčka, v estrálním cyklu se děložní sliznice snižuje, avšak neodlučuje se (krvácení nenastává).

 

Estrální cyklus má pět fází

 

 

 

Článek sestavila Eliška Stofferová. Zdroje: Vývoj člověka, BioLib.cz, Estrální cyklus, Menstruační cyklus a jeho souvislosti s tělesnými funkcemi a chováním ženy, Estrous cycle.

 

Doporučujeme také následující články:

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace