Znovuzrozená ve své sexualitě

Před časem proběhl víkendový seminář pod vedením lektorky Jany Zittové. Měla jsem to štěstí, že jsem se kurzu také zúčastnila. Byl to pro mě velmi inspirující a obohacující seminář, který mě v mnohých tématech posunul zase kupředu. Když jsem se dozvěděla, že Jana chystá další opakování tohoto semináře, věděla jsem, že ji pro vás vyzpovídám a sestavím společný článek.

Pro velký zájem účastnic z prvního semináře, se Jana rozhodla udělat také navazující víkend, jak jinak než – Znovuzrozená ve své sexualitě II. (Na kterém se rozhodně uvidíme!).

Jaký máme k sexualitě postoj?

Na tuto otázku je těžké obecně odpovědět, jak jsme na tom v otázce sexuality, ví nejlépe každá z nás. I když se všeobecný postoj k sexualitě mění a zdá se, že jsme čím dál tím otevřenější o sexualitě hovořit a také si dovolit ji lépe prožívat (a užívat si ji), je pořád dost nánosů a představ, kterých by bylo lepší se zbavit. Není divu, o sexualitě nás nikdo neučil, v televizi můžeme sledovat značně překroucenou představu toho, „jak má správně sex vypadat“ a není tomu tak dávno, kdy sex jako takový, byl považován za velký hřích. Dříve dokonce panoval názor, že žena nesmí ani náznakem ukázat, že se jí milování líbí. Pokud by se totiž projevila, byla by považována za zkaženou. Také se tvrdilo, že žena by v sexu měla vycházet hlavně muži a neměla by pociťovat žádnou rozkoš.

Znovuzrozená ve své sexualitě„Znovuzrozená ve své sexualitě: poznej tváře své sexuality a spoj se s pramenem moudrosti ženství.“
Fotografie od Dennis Brekke licencovaná pod CC BY 2.0.

Zajímavě tyto názory shrnuje jistá sexuální příručka z roku 1894, v níž se praví: „... zápornou chvílí jest svatební noc, kdy se nevěsta musí vykoupiti takříkajíc tím, že bude poprvé čeliti hrůze sexuální zkušenosti. Za těchto okolností poslyšte, drahá čtenářko, šokující pravdu. Některé ženy očekávají zkoušku ohněm o svatební noci s radostí, takových pocitů se vyvarujme! Nikdy by nemělo upadnout v zapomnění jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí pomálu, zřídkakdy a hlavně s nechutí.

(Pokud vás zajímá historie milostného umění, doporučuji tuto sérii článků: Milostné umění napříč staletími 1. – 3. díl Od pravěku po středověk.)

Na několik otázek, týkajících se obsahu seminářů a názorů na sexualitu, jsem se zeptala přímo Jany Zittové:

Jano, co si myslíš, že nás brzdí v sexualitě, abychom ji mohly naplno projevovat?

Těch příčin může být samozřejmě spousta: převzaté vzorce a přesvědčení, které se předávají z generace na generaci, média, církev, sociální sítě apod. Dále je to vztah ke svému tělu. Ženy často nemají své tělo rády, neboť se srovnávají s ostatními ženami či „obecně uznávanou normou krásy“. Ač se to nezdá, je to také náš vztah s matkou a otcem, který má na naši sexualitu vliv. Většina žen se také musí v každodenním životě kontrolovat a to způsobuje stres i úbytek energie. A v dnešní době, často kvůli práce, mnoho žen vstupuje nevědomě (a někdy také vědomě) do mužské polarity, což může způsobit potlačení zdravé ženské sexuality.

Proč si myslíš, že je důležité se tématem sexuality vůbec zabývat a o svou sexualitu pečovat?

Pečovat o svou sexualitu je důležité z mnoha důvodů. Sexualita prostupuje snad do všech oblastí našeho života. Souvisí s naším zdravím, vztahem k sobě samé, se sebevědomím, s naší vitální energií, zdravou reprodukcí, vztahování se k druhému pohlaví a tak dále. To, že se mužská a ženská sexualita liší, často neví ani dospělí lidé. Díky této neznalosti mohou nastat problémy v intimitě mezi partnery. Ale tématem a učením o sexualitě bychom měli začít již mnohem dříve - u dětí. Domnívám se, že stále chybí dostatek podstatných informací v sexuální výchově na základních školách. Někdy také samotným rodičům chybí informace, anebo neví či neumí se svým dítětem o tomto tématu komunikovat. Někteří rodiče dají svému dítěti knihu o sexualitě (což je ta lepší varianta) a poučí jej o tom, že je potřeba se při pohlavním styku chránit. A to je vše. Ve své praxi se bohužel často setkávám s případy, kdy nahota či téma sexuality bylo v rodině velkým tabu. Navíc v dnešní době mají děti snadný přístup k internetu, kde získávají velmi zkreslené či iluzorní představy o tom, jak by měl sex vypadat.

Zkuste si samy vzpomenout na váš příběh: jak vás rodiče seznámili se sexualitou? Co vám řekli o mužské a ženské sexualitě? Řekli, že je v pořádku a zdravé poznávat své tělo a jeho touhu? A že sebepotěšení je v pořádku?

Zkuste si samy vzpomenout na váš příběh: jak vás rodiče seznámili se sexualitou? Fotografie od Flóra Soós licencovaná pod CC BY 2.0.

Naštěstí se dá s jakýmikoli názory a představami o sexu pracovat a léčit je, ale někdy to může trvat delší čas. Nemluvím zde ale o těch horších zážitcích, kdy byla dívka jako dítě zneužita. To jsou pak silnější traumata, při kterých je potřeba delšího času ke zpracování. Taková traumata, ač o tom nemusíme vědět na vědomé úrovni, jsou zapsané v našem těle a v psychice.

Já si ale moc přeji, aby se všechna tato témata a traumata léčila a hlavně uzdravovala. Aby se sexuální energií bylo zacházeno vědomě, s láskou i úctou a to ve vztahu k sobě, ale i k partnerovi, a abychom tak svým dětem mohli být těmi nejlepšími vzory.

Na co se tedy ženy mohou na prvním semináři Znovuzrozená ve své sexualitě těšit?

Většinou mívám na seminářích připraveno mnoho technik a způsobů, které můžeme pro léčení naší sexuality použít, ale často se stává, že se vše dotváří přímo na místě podle energie skupiny. Na co se ale rozhodně můžou ženy těšit, jsou ženské mini konstelace, ve kterých si budou moci postavit a podívat se na svou vnitřní světlou a temnější (divočejší) část sebe. V konstelacích často vyvstane mnoho témat, o kterých často nemáme ani ponětí. Na minulém setkání se v konstelacích ukazovaly ty nejpodstatnější témata, díky kterým si každá žena mohla zjistit, jak na tom se svou sexualitou je. Dále budeme pracovat s tělem, cvičit s pánevním dnem, využijeme také cviků intimní gymnastiky, uvolňovat se budeme pomocí spontánního tance, meditace a relaxace. Ale čeká nás i několik ženských rituálů a spojování se s živly. Samozřejmě na takových setkáních jsou i velmi podstatné a důležité přestávky a společné sdílení, kdy ženy získávají mnoho takových těch „aha momentů a docvaků“.

Vím, že na druhém pokračování semináře budeš mluvit také o vaginálním mapování. Tato technika je dnes již vcelku známá a mezi terapeuty používaná. Ty však k této metodě přistupuješ jinak a učíš, jak si každá žena může vaginální mapování udělat sama. Může být žena sama sobě dobrou terapeutkou – není lepší raději navštívit profesionálního terapeuta?

Myslím si, že mapování naší nejcitlivější intimní oblasti by měla být přirozená součást péče o naše tělo – stejně jako sebepotěšení. Pokud žena nemá nějaký skutečně vážný problém či trauma, je možné provádět tuto techniku i sama sobě (v opačném případě doporučuji skutečně zajít spíše k odborníkovi). Kdo jiný než žena samotná by měla znát sebe sama a své nejintimnější partie? Na navazujícím semináři si samozřejmě o této metodě řekneme více, ženy dostanou skripta, projdeme si společně zdravotní dotazník, aby byly dostatečně připravené na tuto jemnou avšak velmi léčivou a účinnou techniku.

„Pokud chcete odhalit své skutečné osobní touhy a žít naplněnou sexualitu, poznat ženské a mužské polarity v sobě, přijmout své ženství, své tělo a také žít naplněný aspekt Milenky, pak vás srdečně zvu na mé víkendové semináře.“

Napsat si o termín seminářů a přihlásit se můžete přímo u lektorky Jany Zittové na taneczeme@seznam.cz.

Pojďme se společně zrodit do své sexuality!
Bc. Jana Zittová
Jana Zittová

Vystudovala vzdělávání dospělých lidí, které ji postupně přivedlo až ke koučování. Nyní se věnuje koučinku v oblasti ženské intimity, uzdravení a obnovení rovnováhy v oblasti ženské sexuality a dalších tématech. Zabývá se tantra jógou a je akreditovanou lektorkou I. a II. stupně cvičení Mohendžodáro podle MUDr. Moniky Sičové. Vede pravidelné ženské setkávání a věnuje se také ženským rituálům. Dále je certifikovaným koučem pro práci s emočními bloky a psychosomatikou. Pro svou terapeutickou práci využívá znalostí z oblasti dynamiky pánevního dna, práci s dechem, léčivých relaxačních masáží, individuálních konstelací a psychosomatických vizualizací.  Kromě toho také masíruje a vyučuje spontánní flamenco, ve kterém nejde tolik o techniku, jako o vyjádření sebe sama skrze tanec a upevnění naší sebejistoty.

„Tanec totiž probouzí tvou sílu. Tanec je léčitelem ženství. Tanec ti ukáže tvou divošku i něžnou krásku.“

Redakce blogu Kalíšek.cz
Autorky článku

Mnoho článků na tomto blogu vzniká spoluprací několika žen. Také otázky pro rozhovory připravujeme společně. Z toho důvodu vznikl tento "profil". Možná právě pod ním najdete ty nejzajímavější články, protože když ženy spolupracují, vznikají ty nejlepší věci!

Články autorky

Doporučujeme také následující články

Jana Zittová: "Má vnitřní žena už tolik nenaříká jako dříve."

Přemýšleli jste někdy o tom, jaké jsou ženy, které pořádají semináře o ženství či pomáhají jiným ženám hledat ženskou podstatu či řešit různé potíže? My ano a tak vznikla série rozhovorů s ženami, jejichž práce či životní cesta nás zaujala. Toto je rozhovor s Janou Zittovou, která se věnuje koučinku v oblasti ženské intimity.

Výtok a přirozené samočisticí procesy v pochvě

Panuje všeobecný názor, že pokud má žena výtok z pochvy, je to známka infekce a je třeba se jej za každou cenu zbavit. Přitom situace je právě opačná. Čirý či bělavý výtok bez dalších, zpravidla nepříjemných, projevů (jako je zápach, svrbění, pálení, pocit plnosti, aj.) poukazuje na zdravou a správně fungující poševní sliznici a je jedním z důležitých faktorů pro příjemný pohlavní styk, potažmo pro početí potomka.

Ženské pohlaví "pod lupou"

V našem dvoudílném článku se zaměříme na mužské a ženské pohlavní orgány. Všeobecně známé informace vynechám a zaměřím se pouze na to nejpodstatnější a nejzajímavější. Vzhledem k tomu, že „dámy mají přednost“ začneme u nich.