Biodynamické zemědělství aneb ekologické zemědělství na druhou

Základy biodynamického zemědělství položil uznávaný rakouský filozof, vědec a ezoterik Rudolf Steiner v roce 1924. Od té doby již uplynulo 90 let a biodynamické zemědělství se stalo celosvětově uznávanou a plnohodnotnou variantou ke konvenčnímu zemědělství po celém světě.

Hlavním smyslem biodynamického zemědělství je pečovat o zdraví planety Země a všech zde žijících organismů.

Oproti běžné zemědělské praxi biodynamické zemědělství funguje plně v rytmu přírodních cyklů a uplatňuje celostní přístup, kdy je farma vnímána jako celistvý živoucí organismus skládající se ze společného soužití několika sobě rovných entit – lidí, rostlin, živočichů (domestikovaných stejně jako divokých), nerostů a celého univerza. Jejich individuální potřeby a vzájemné vazby jsou plně respektovány, obnovovány a podporovány, neboť narušení křehké rovnováhy vede ke koloběhu střídání expanzivních fází "kořisti" a "predátora" až do ustálení rovnováhy nové.

 

Proto jsou na biodynamické farmě:

  • původní druhy rostlin pěstovány pouze v dané lokalitě či podnebném pásmu,
  • nejsou využívány geneticky modifikované organismy ani šlechtitelské metody,
  • jsou dodržovány správné osební plány,
  • jsou využívána pouze přírodní hnojiva.

Hlavním smyslem biodynamického zemědělství je pečovat o zdraví planety Země a všech zde žijících organismů.

 

Základní snahou je dosáhnout maximálního oživení půdy a minimálního narušování jejích živoucích subtilních sil (pozn. přečtěte si vědecký článek srovnávající vliv tří typů zemědělství – klasického, ekologického a biodynamického – na půdu: science-DOK-paper). Zdravá půda je jednak úživnější a jednak dokáže vázat kyslík a tím mj. pomáhá snižovat globální oteplování.

Domestikovaná zvířata nejsou žádným způsobem ponižována či hendikepována a mají zajištěnu svobodu volného pohybu, přirozenou potravu a neomezené množství vody.

 

Biodynamické zemědělství - původní druhy rostlin pěstovány pouze v dané lokalitě či podnebném pásmu

Využití lunárních cyklů

Biodynamický zemědělec žije v tak těsném kontaktu s přírodními, zejména lunárními, cykly, že jejich síly využívá, místo aby s nimi bojoval. Přizpůsobuje jim dobu setí, kultivace i sklizně. Půdu velice uctívá, proto do ní více vrací než si z ní bere. K tomu také využívá speciální biodynamické preparáty z léčivých rostlin (např. heřmánku, kopřivy, řebříčku, dubové kůry), křemene (polodrahokamů) a kravského trusu. Příprava, resp. zrání (vtahování vesmírné energie) biodynamických preparátů na slunci či v zemi může trvat i několik měsíců. Jejich následné použití a ředění je obdobné výrobě homeopatických léků. Tyto preparáty pak farmář ve správný čas rozstřikuje po povrchu nebo vpravuje dovnitř půdy či kompostu za účelem zvýšení jejich kvality, úrodnosti a na podporu růstu a vitality rostlin.

 

Biodynamické zemědělství je životní styl a poslání.

 

Biodynamická farma se snaží být maximálně soběstačná a farmáři se kromě vlastní produkce aktivně zasazují o tvorbu sociálních vazeb mezi sebou i lidí v blízkém okolí, vytváří komunity a jsou zcela přirozeně oporou jeden druhému.

Biodynamické zemědělství je životní styl a poslání. Jeho cílem je živá, přátelská, čistá, chutná a radostná budoucnost všech živých bytostí i dalších generací.

 

Více se o biodynamickém zemědělství můžete dočíst zde:

www.demeter.net

www.ibda.ch

Demeter kosmetika z biodynamické farmy Wegwartehof

 

 

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner

V dnešní době jen málokdo ví, jakým mnohostranným géniem, vizionářem a myslitelem Rudolf Joseph Lorenz Steiner byl. Tento muž objevil a pochopil své poslání, a zcela se mu oddal. Svou otevřenou myslí hledal způsoby jak propojit život každého jednotlivého člověka a jeho zvyšujících se nároků na pohodlí s neměnnými přírodními, resp. Vesmírnými zákonitostmi a žitím v harmonii. Jeho cílem se stalo předávání informací z vyšších sfér, pro většinu lidí nedosažitelných. Snažil se aplikovat je do běžné každodennosti tak, aby se pro každého jednotlivce stal život příjemným a plnohodnotným, aby se lidé těšili pevného zdraví a lásky a úcty k sobě navzájem i ke všemu živému i neživému.

 

Mezi jeho nejznámější koncepce patří systém vzdělávání formou Waldorfského školství a koncept biodynamického zemědělství. Rudolf Steiner toho však za svůj život zvládl ještě mnohem více, zabýval se mj. architekturou, divadelní tvorbou, hudbou, pohybem, medicínou a v neposlední řadě filozofií. Základem celého jeho učení je ezoterická nauka "Antroposofie".

 

Další informace o Rudolfu Steinerovi:

Wikipedia - Rudolf Joseph Lorenz Steiner

Who Was Rudolf Steiner?

Rudolf Steiner Web

 

Doporučujeme také následující články:

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace