Uganda: Látkové menstruační vložky pro komfort žen i přírody

Komfort v dostupnosti menstruačních hygienických podmínek rozhodně nezažívají všechny ženy na světě. Například v Ugandě, hlavně ve vesnických oblastech, je možnost koupit jednorázové vložky téměř nulová. Navíc jsou pro mnoho žen příliš drahé.

Ugandská Mityana Heart to Heart Organisation for Elderly, Disabled and Orphans se zaobírá pomocí dětem, postiženým, starším lidem, svobodným matkám... aby mohli žít plnohodnotněji a být zapojeni do společnosti.

Látkové vložky jako pomoc ženám do Ugandy

Se zakladetelem a vedoucím organizace Israelem Kirabirou spolupracuje Češka Karin Gregor Kocum. Společně dali dohromady jeden konkrétní plán jak podpořit tamní ženy v hygienické soběstačnosti a zároveň umenšit množství odpadu v této sféře vznikajícího. V současné době dostávají někdy dívky pod záštitou organizace běžné menstruační vložky z umělých hmot. Vzniká tak odpad problematický pro životní prostředí, a zároveň trvá závislost na dalších dodávkách.

Látkové vložky by byly pro ženy krokem k soběstačnosti a pro přírodu k čistotě.

Na základě této myšlenky vznikl plán dovézt první várku látkových vložek z České republiky a naučit tamní ženy tuto pomůcku používat. V plánu je pořídit sady pratelných vložek od firmy Meracus, jež sídlí v Jablonci nad Nisou a v témže místě také látkové vložky vyrábí. Sama Karin má s touto značkou zkušenosti a některé její výrobky si oblíbila. Jedna sada by měla obsahovat 5 vložek ve 3 velikostech typu Jane. 15% uhradí ugandská strana, 85% půjde z českého projektu. Ten můžete podpořit na sbírce znesnaze21.cz. Více jak třetinu potřebných financí již přislíbil dodat Nadační fond Propolis33, patronkou sbírky je Lilia Khousnoutdinová. Firma Meracus přislíbila prodej látkových vložek pro projekt za režijní cenu.

Stanovena je horní hranici 50 žen, které by měly dostat menstruační sady. To je zhruba množství, které Israel s manželkou zvládnou (na daném území) podělit, a zasvětit do kouzla používání. Rozvine-li se v komunitě další zájem, mohl by být již pokryt šitím z vlastních zdrojů, podle tohoto vzoru. Israelova manželka přislíbila v tomto poskytnout pomoc.

Pokud se sejde více prostředků než na zakoupení a přepravu těchto 250 ks vložek, je v plánu peníze použít dále v duchu tohoto účelu. Například darovat nějaké kusy dalšímu centru s podobným zaměřením, tentokrát v Keni, kde tamní ženy již nějaké vložky vyrábějí. Jako oživení a třeba další inspiraci pro jejich tvoření.

Sbírku můžete podpořit na webu znesnaze21.cz. ❤

Redakce blogu Kalíšek.cz
Autorky článku

Mnoho článků na tomto blogu vzniká spoluprací několika žen. Také otázky pro rozhovory připravujeme společně. Z toho důvodu vznikl tento "profil". Možná právě pod ním najdete ty nejzajímavější články, protože když ženy spolupracují, vznikají ty nejlepší věci!

Články autorky

Doporučujeme také následující články

Menstruační pomůcky: luxus nebo standard?

Čím dál tím více je menstruace vnímána jako něco normálního a pomalu tak ztrácí svou nálepku TABU. Ale bohužel, stále ve světě existují místa, kde jsou menstruační pomůcky vnímány jako luxus, který si ne každá žena může dovolit.

Studie Green Paper a UNICEF

V loňském roce proběhlo setkání*, na kterém se odborníci z různých oborů věnovali tématu menstruace v širším kontextu. Výsledkem tohoto shromáždění je dokument Green Paper**. Ten popisuje pozadí třídenního shromáždění, klíčové debaty a také potřebné kroky k celkovému zlepšení situace. Rovněž UNICEF*** vyvinulo dokument navazující na toto téma. Zaměřovali se na dívky a jejich prožívání menstruace ve školách a také mimo ni.

Tanzanie obnovuje daň z hygienických potřeb

V článku Vysoká daň u menstruačních potřeb? jsme se věnovali tématu vysoké sazby DPH u menstruačních potřeb a protestům za jejich snížení. Vydejme se společně do Tanzanie a podívejme se na aktuální dění v této otázce.

„Waist beads“ – inspirace z Afriky

Napříč Afrikou můžeme téměř všude najít na ženách určitý typ korálkových řetízků kolem pasu. Jejich použití a význam se kmen od kmene liší. V dnešní době se už více méně jedná o módní doplněk, který má přilákat pohledy mužů.