DEMETER je ochranná známka, které můžete věřit

Mezinárodní ochranná známka DEMETER vznikla v roce 1928, ale její počátky sahají do roku 1924, kdy rakouský respektovaný vědec a filosof Rudolf Steiner poprvé veřejně představil téma biodynamického zemědělství.

Známka DEMETER slouží k jednoznačné identifikaci produktů vyrobených dle standardů biodynamického zemědělství a s vědomím jejich trvale udržitelného životního cyklu. Výrobce smí své produkty označit známkou DEMETER pouze tehdy, pokud projdou náročným a komplexním schvalovacím procesem, který prověří dodržení mezinárodně stanovených výrobních a zpracovatelských postupů včetně národní legislativy daného státu. Tito výrobci jsou pak smluvně vázáni k dodržování nastavených pravidel. Kompromisy nejsou akceptovány na žádné úrovni.

Mezinárodní standardy známky DEMETER byly schváleny na zasedání členů v roce 1999 a jsou neustále prověřovány. Tyto zásady se vztahují jak na primární rostlinnou a živočišnou produkci včetně chovu včel, tak na následné zpracování, skladování, balení a označování výrobků (potravin, kosmetiky i oděvů).

Mezinárodní ochranná známka DEMETER vznikla v roce 1928.

Koupí výrobku rostlinného původu pod ochrannou známkou DEMETER si můžete být jisti, že při pěstování:

 • nebyla použita žádná syntetická hnojiva (povolen je hnůj a trus zvířat chovaných dle standardů biodynamického zemědělství či klasického ekologického zemědělství, tzv. zelené hnojení a speciální preparáty biodynamického zemědělství),
 • nebyly použity žádné uměle vyrobené ochranné postřiky či jiné syntetické ochranné produkty (povoleny jsou pouze speciální preparáty biodynamického zemědělství),
 • nebyly použity geneticky modifikované organismy/materiály,
 • rostliny nerostou v monokulturách, ale v mixu tak, aby se vzájemně podporovaly a chránily proti „škůdcům“,
 • je zemědělská půda po většinu roku kryta nějakou rostlinou (není obnažena a vystavena tak extrémním povětrnostním vlivům),
 • je vždy ponecháno minimálně 10 % zemědělské půdy „ladem“ k podpoře rozvoje přirozené biodiverzity daného místa.

Koupí výrobku živočišného původu pod ochrannou známkou DEMETER si můžete být jisti, že:

 • chovaná zvířata nejsou trvale uvázána a mají volnost pohybu,
 • chovaná zvířata mají volný přístup k čerstvé vodě,
 • chovaná zvířata mají zajištěn výběh na čerstvém vzduchu, popř. na pastvině,
 • chované vodní druhy zvířat (např. kachny) mají neomezený přístup k vodní nádrži,
 • používání roštových stání a klecových chovů je striktně zakázáno,
 • chovaná zvířata jsou ustájena na organické podestýlce, drůbež má k dispozici dostatek hnízd pro snášení vajec,
 • včelíny jsou vyrobeny z a ošetřeny pouze přírodními materiály,
 • ustájená zvířata mají v průběhu noci min. 8 hodin absolutní tmy,
 • chovaná zvířata mají dostatek přirozené potravy vypěstované dle biodynamických standardů, popř. v menším množství dle standardů klasického ekologického zemědělství,
 • včelíny jsou umístěny tak, aby se včely „pásly“ pouze na čistých, divokých či biodynamicky pěstovaných rostlinách,
 • včely nejsou přikrmovány cukrem, příkrmy musí obsahovat min. 10 % medu a pochází pouze z biodynamického zemědělství,
 • chovaným zvířatům nejsou uřezávány či vypalovány rohy, uřezávány zobáky ani jiné části těla, královnám včel nejsou ustřihávána křídla,
 • je dodržován stanovený minimální věk chovaných zvířat pro oddělení od matky, pro započetí reprodukce, pro porážku,
 • reprodukce chovaných zvířat je přirozená,
 • je v maximální míře podporována přirozená obranyschopnost všech chovaných zvířat a na prvním místě léčby jsou vždy přírodní a přirozené postupy,
 • podávání hormonů, antibiotik a dalších léčiv či drog z jiných než léčebných důvodů je striktně zakázáno, a i v takovém případě musí být striktně hlídáno veterinářem.

Koupí jakéhokoliv výrobku pod ochrannou známkou DEMETER si můžete být jisti, že:

 • výrobek nebyl testován na zvířatech,
 • jeho součástí nejsou žádné geneticky modifikované organismy či materiály,
 • se výrobek skládá min. z 90 % ze surovin biodynamického zemědělství či certifikovaných DEMETER, ostatní jsou z ekologického zemědělství či jsou explicitně povoleny dle standardů DEMETER,
 • do výrobku nebyly přidány v žádné podobě minerální oleje ani látky na bázi ropy, benzen, hexan, fenoly, propylenglykol, butylenglykol, EDTA, DTPA, APEO, LAS,-MES, halogenovaná rozpouštědla, části nebo tkáně mrtvých zvířat, či jakékoliv karcinogenní, mutagenní, teratogenní nebo senzitivující látky a veškeré látky zakázané k použití v potravinářském průmyslu národní legislativou a legislativou EU,
 • do výrobku nebyly přidány žádné syntetické zvýrazňovače chuti, barvy či vůně,
 • při zpracování výrobku nebylo využito ionizující či mikrovlnné záření, vykuřování pesticidy (tzv. fumigace) ani žádné nanotechnologie,
 • při zpracování surovin byly v maximální míře použity nízkoenergetické technologie,
 • v organizacích podílejících se na výrobě, nebyly žádným způsobem využity dřeviny vypěstované na jiném kontinentě (zejm. dřevo tropických dřevin),
 • byl brán v potaz maximálně efektivní a udržitelný způsob balení výrobku (jakékoliv materiály obsahující chlór jsou pro balení výrobku zakázány, použití hliníku je minimalizováno a ten, který je použit, je recyklovaný).

DEMETER - podávání hormonů, antibiotik a dalších léčiv z jiných než léčebných důvodů je striktně zakázáno.

Více se o značce a standardech ochranné známky DEMETER můžete dočíst zde: www.demeter.net

Kosmetika s ochrannou známkou DEMETER: Wegwartehof kosmetika

Ilona Bittnerová
Autorka článku

Zakladatelka blogu Kalíšek.cz a žena, která v roce 2006 přivezla do Čech první menstruační kalíšky. Hned po studiu biologie a matematiky na VŠ začala podnikat na internetu a proto je dnes nejenom odbornice na menstruaci i další ženská témata, ale i na e-commerci. Zajímá se také o udržitelnou módu a rozvojové vzdělávání. Je matkou Helenky a Zorana, miluje cestování a je vášnivá kočkomilka vlastnící jednu fenu.

Články autorky

Doporučujeme také následující články

Biodynamická farma Wegwartehof

Farma Čekankový dvůr leží v Rakousku v přírodní rezervaci poblíž města Göpfritz (blízko českých hranic). Farmář Andreas Höritzauer, jeho rodina i přátelé spravují 6 ha půdy dle zásad biodynamického zemědělství. Respektují přirozené cykly přírody, kultivují půdu a za odměnu si berou rostliny, které na ní vyrostou.

Kozí příběh a hrnky na kávu

Goat mug - kozí hrnek - je originální hrneček na kávu pro opakované použití. Je vyrobený ze zdravotně nezávadného plastu a nadchne vás i jako módní doplněk. A proč ve tvaru kozího rohu?

Letní slunovrat, Svatojánská noc a archetypy bohyně vody

Začátek léta, který ohlašuje letní slunovrat, můžeme spojovat s elementem vody, ale také s elementem ohně. Během tohoto období se lidé vypravovali ke studánkám, dopřávali si očistné koupele a uctívali vodu jako takovou. Na druhou stranu se rovněž pořádali svatojánské ohně a Slunce je v den letního slunovratu na obloze nejdéle.