První máj – magický lásky čas

Na sklonku jara, kdy je příroda v největším rozpuku, slavíme máj, lásky čas. Vše kvete, nádherně voní a hrdliččin zve ku lásce hlas. Dnes nám z původních tradic zbylo jen pálení čarodějnic a políbení pod rozkvetlou třešní a to je škoda, neboť starší tradice byly o tolik bohatší...

Beltain, Noc ohňů, Filipojakubská noc...

Různé názvy pro to samé. Různé názvy podle toho, kdo a kde svátek oslavoval. Beltain je označení keltské, Noc ohňů slovanské a Filipem a Jakubem tento pohanský svátek překrylo křesťanství.

Tento svátek je na kole roku přesně naproti svátku Samhain (Dušiček). Zatímco Samhainem začíná studenější polovina roku, u Beltainu je tomu přesně naopak. Všechna zvířata, která spí zimním spánkem se již dávno probudila. Květiny nádherně kvetou a omamně voní...rozkvetlé stromy, voňavé šeříky a oslnivě krásné magnolie. Plodivá síla přírody se probudila.

Očistné a posvátné ohně

Dříve se v noci z 30.4 na 1.5 zapalovaly ohně. Věřilo se, že tento oheň má moc očistnou a ochrannou. Beltain je svátkem, kdy se oslavuje plodnost, ale aby se mohlo něco nového zrodit, musíme to staré nejdříve spálit. Pálilo se v něm tedy vše „nedobré“, možná poslední zbytky zimy před samotným vstupem do teplé poloviny roku. Zvykem bylo přes oheň skákat a tímto způsobem se očišťovat a utužovat své zdraví pro nadcházející rok. Přeskakovalo se nejen samostatně, ale i v páru, kdy se tak upevňoval svazek či se zpečeťovaly sliby na další rok. Jindy se přes oheň skákalo pro zajištění mládí a plodnosti. Někdy se také rozhrnutým popelem z těchto ohňů vodil dobytek, aby i tomu se požehnalo a dobře dařilo v dalším roce.  

V tomto videu moravského folklorního zpěváka Tomáše Kočka, je krásně znázorněna oslava tohoto svátku.

"Oheň symbolicky představuje slunce a je jeho zástupným prvkem na Zemi. Tyto ohně se pro získání síly přeskakují, zapalují se v nich košťata, kterými se pak krouží a v některých částech Evropy se z kopců pouští hořící kola či sudy, symbolizující putující slunce.“ (slovanskykruh.cz)

Krásné zvyky, že? A nám z toho všeho zůstalo jen pálení „toho nedobrého“ – čarodějnic. Možná se tak stalo i vlivem křesťanství, které posvátným svazkům a spojením nerozumělo a rozhodně nic takového nepodporovalo. Ale o tom ještě dále.

Stavění májky

Kdo z vás se díval na video k písni Tanečnica, mohl vidět výjev, kdy muž drží dřevěný penis a dívka na něj navléká věneček. Takto je znázorněno spojení muže a ženy. Podíváme-li se na májku, je to samotný kmen (na vršku se ponechává několik větviček), přes který je provlečený věneček, můžeme zde rovněž vidět tu mužsko-ženskou sexuální symboliku.

Na májku se chodil kácet nejvyšší strom, který se poté stavěl doprostřed vesnice jako požehnání plodnosti. Mladí muži poté vždy májku strážili, aby jim ji nepodřízli mladící ze sousední vesnice. Avšak májky se nestavěly pouze uprostřed vesnice, ale také pod okny dívek. Pokud měla dívka více nápadníků, snažili se májky svých soků zničit a vyměnit za vlastní.

Podíváme-li se na májku, je to samotný kmen, přes který je provlečený věneček, můžeme zde vidět mužsko-ženskou sexuální symboliku.

Chodníčky lásky

Podobným zvykem bylo v některých krajích také vysypávání chodníčků lásky:
„Pěšinky z písku, vápna, pilin, otrub nebo kukuřičného šustí spojily domy zamilovaných dvojic. Mnohdy tak vyšlo najevo, co mělo některým očím zůstat utajeno a bylo „veselo“.“ (ceske-tradice.cz)

Posvátné spojení Hieros gamos

O Beltainské noci se prý lidé chodívali milovat do polí, aby tak uctili plodnost země a skrze svá těla tak propojili mužský i ženský božský aspekt. Posvátný svazek Hieros gamos. Říká se, že při oslavě tohoto svátku šly rodinné svazky stranou. Během oslav si lidé zahalovali tváře maskami, aby se vzájemně nepoznali a nechali se tak k sobě přitáhnout pomocí vášně. Tvrdí se, že díky tomuto rituálu (jeden den, kdy bylo povoleno milovat se s kýmkoli), nebylo tolik nevěry. Dítě, které se z těchto spojení narodilo, nebylo vnímané jako „levoboček“, naopak, bylo velmi oslavováno – vždyť se jednalo o dítě, které vzešlo z oslavy posvátného rituálu!  Mužský aspekt Boha představoval rohatý bůh Robin a proto všechny děti, které se narodily z těchto spojení, byly označované jako děti Robinovy – tedy Robin son, v případě syna. Mimochodem věděli jste, že ve Velké Británii je příjmení Robinson jedním z nejčastějších?

Tvrdí se, že dokonce i kněžna Libuše vyznávala tuto tradici a pro uctění plodnosti země se milovala s Přemyslem Oráčem. Jestli tomu tak skutečně bylo dnes už jen těžko potvrdíme. (Takže kdo ví, jak to bylo ve skutečnosti s výběrem jejího partnera. V mnoha pověstech se uvádí, že její oř nezamířil k Přemyslovi náhodně, ale že cestu k jeho domku velmi dobře znal, neboť se svou paní tuto cestu prošel již mnohokrát, a proto si ji pamatoval.)

Jsem bohyně lásky, vášně a smyslnosti. Pozvi mě do svého života a ukáži ti celé spektrum sexuality.Beltain je svátkem, který oslavuje život na zemi, rostliny, zvířata a také lidi
- Beltain je zkrátka svátkem plodnosti.

Bohyně milenka

Jaký jiný archetyp bohyně, než bohyně milenka by se k tomuto svátku více hodila?

„Jsem bohyně lásky, vášně a smyslnosti. Pozvi mě do svého života a ukáži ti celé spektrum sexuality. Nejdříve ale začni u sebe - zamiluj se do svého těla a pěstuj lásku k sobě samé. A až láska naplní celé tvé tělo, předávej ji dále.“

Archetypy této bohyně

Ve slovanské tradici je to bohyně Lada, ale můžeme se nechat inspirovat i dalšími bohyněmi z jiných kultur: Afrodita, Astarte, Flora, Maia, Oshun, Maeve...

„Pohané dobré a příjemné pocity, které si skrze milování mohou předat, vnímají jako speciální dar bohyně. Když se muž a žena milují, celá země cítí a prožívá lásku a potěšení společně s nimi.“ (Starhawk)

Záleží tedy na vás jestli zůstanete u líbání pod třešní nebo se staršími tradicemi necháte více oslovit a inspirovat...

Zdroje: tajemna-hekate.cz, moje-kniha-stinu.blog.cz, slovanskykruh.cz, wikipedie.cz

Veronika Lančaričová
Autorka článku

Veronika je blogerka, která píše pro různé internetové portály a tématu menstruace se věnuje v rozhovorech a článcích v časopisech. Jejími tématy je nejenom menstruace a věci s ní související, ale také různá další ženská témata, například ženské archetypy. Minulostí se pouze inspiruje a vše přetváří do moderní podoby a potřeb dnešních žen. Píše o tom na svých stránkách Bohozena.cz. Rovněž vede kurzy, rituály a semináře pro ženy.

Články autorky

Doporučujeme také následující články

Kolo roku – tak trochu jiné vnímání času

Kolo roku rozděluje kalendářní rok na jiná období, než jsme běžně zvyklí. V tomto pojetí není rok rozdělený na dvanáct měsíců, ale na osm období. Tento koncept vychází ze starších tradic, kdy se kola roku objevovaly napříč různými kulturami a podle toho se také jejich pojetí lišilo. Podobný kalendář měli některé indiánské kmeny, Keltové a známe jej také z Tibetu. V dnešní době na původní tradici navazuje kult Wicca, který uctívá přírodu a její proměny a také novodobá ženská spirituální hnutí, která uctívají Bohyni.

Krém a olej pro 5 dní ženy

Kosmetická značka Argital představila dva nové produkty: olej a krém z mochny a zeleného jílu. Ty ženám přinášejí úlevu v době jejich menstruace. A proč název pro 5 dní ženy? Neboť právě tolik dní trvá průměrná doba menstruace.

Letní dny s menstruačním kalíškem

Proč si mnoho žen pořídí svůj první kalíšek právě v době léta? Odpovědí na tuto otázku je hned několik – jsou to různé výhody, které kalíšek poskytuje a jiné hygienické pomůcky ne. Takže se pojďme na tyto výhody podívat!

Měsíční květina

Žena, květiny a menstruace – že toto spojení nedává smysl? Možná vás to překvapí, ale ženy, květiny i menstruace spolu souvisí více, než by na první pohled mohlo být zřejmé.