Kolo roku – tak trochu jiné vnímání času

Kolo roku rozděluje kalendářní rok na jiná období, než jsme běžně zvyklí. V tomto pojetí není rok rozdělený na dvanáct měsíců, ale na osm období. Tento koncept vychází ze starších tradic, kdy se kola roku objevovaly napříč různými kulturami a podle toho se také jejich pojetí lišilo. Podobný kalendář měli některé indiánské kmeny, Keltové a známe jej také z Tibetu. V dnešní době na původní tradici navazuje kult Wicca, který uctívá přírodu a její proměny a také novodobá ženská spirituální hnutí, která uctívají Bohyni.

8 období – 8 svátků

S každým jednotlivým obdobím byl spojen důležitý svátek, který souvisel s postavením slunce či s důležitou proměnou v přírodě. Podíváme-li se na kolo roku podrobněji, uvidíme, že se skládá ze dvou rovnodenností a dvou slunovratů. Přechody mezi nimi byly připodobňovány k ženským či mužským archetypům. (Pro účely těchto stránek, které jsou věnované převážně ženám, budeme psát o archetypech ženských.) Jeden takový rok je vlastně cyklus od narození ke smrti a vše se další rok zase opakovalo.

Kolo roku
Autorkou tohoto kola roku je Gwen Davies:
"I have lived in Wales most of my life and gain my inspiration from the hills and folk tales."
Můžete si ho zakoupit přes Etsy.com.

Cykličnost v přírodě

Příroda se proměňuje v cyklech: po zimě se rodí něco nového, postupně to roste, kvete a dozrává, aby to postupně zase zaniklo a navrátilo se zemi. A tak stále dokola. Tato proměna se odehrává i v rámci jednoho dne, kdy se ráno rodí světlo, večer zase umírá a přichází tma. A tuto paralelu můžeme spatřit i v našem životě, kdy se ze země rodíme a zase se do ní zpátky navracíme. My ženy tuto proměnu můžeme vnímat také skrze náš menstruační cyklus. Menstruace je zimním časem klidu a ponoření se do sebe, předovulační fáze je jarem, ovulace je léto, kdy je vše nejvíce plodné a předmenstruační fáze je fází podzimní, kdy se po hojnosti příroda opět připravuje ke spánku.

Koncept kalendáře, který je rozdělený na těchto 8 období, mně osobně velmi sedí a přivádí mne zpátky do kontaktu s cykly a proměnami přírody. Poprvé jsem si tuto změnu mohla naplno prožít, když jsem dva roky žila v maringotce „na samotě u lesa“ bez elektřiny a dalších vymožeností moderní doby. Každý den jsem byla svědkem toho, jak se příroda proměňuje. Bylo to fascinující, mohla jsem sledovat, jak každý den na stromech vyrůstají další a další nové lístky. Naši předkové si přírody cenili a uctívali ji, neboť žili v pevném sepětí s ní. Je to pouze náš dnešní omyl, že si myslíme, že s přírodou již nejsme tak pevně spjatí či dokonce, že již přírodu nepotřebujeme. Ale je důležité a podstatné si uvědomit, že Země nám nepatří a také, že ona bez nás může žít, my bez ní nikoli. Proto se mi líbí návrat k přírodě skrze koncept Kola roku a oslav jednotlivých svátků.

Letní oslavy plodnosti - dožínky

I když dnes mnoho z nás žije ve městech, je důležité si uvědomovat, že cykly v přírodě ovlivňují naše tělo a také psychiku. A navíc, když se osmkrát do roka díky oslavě svátků zastavíme a ohlédneme se, co se nám za dané období povedlo a podíváme se, kde jsme teď a kam chceme směřovat, náš život dostává řád, směr a také určitý rytmus.

Nemusíme ale koncept kola roku mít stejný jako naši předkové před mnoha lety a trvat na této podobě. Za prvé s přesností již dnes jen těžko určíme, jak jejich pojetí kola roku vypadalo, neboť máme jen střípky takových informací. A za druhé nemá smysl dělat v dnešní době něco stejně jako před tisíci lety. Můžeme se ale inspirovat a vše přenést do moderní doby a přizpůsobit našim potřebám.

Wendy Andrews

Je úžasná umělkyně, která maluje nádherné obrazy vyobrazující právě proměny a cykličnost přírody. Kromě toho namalovala také obrazy jednotlivých 8 období, jež zpodobnila s Bohyněmi, které se k daným obdobím pojí a vystihují jejich podstatu.

obrazy od Wendy Andrews
Tyto krásné obrazy můžete zakoupit na našem e-shopu Maluna.cz

Rok jinak…

Pokud vás vnímání cyklického času zaujalo, můžeme společně následující rok pojmout jiným způsobem – vyzdobit si svůj domov pomocí obrázků Wendy Andrews či kalendáře, který rozděluje rok na jiná období (nikoli na 12 měsíců, ale na 8 období – „sluníců“, jak toto období ženy, které tvořily tento kalendář, pojmenovaly).

Zdroj: www.knezkabohyne.cz

Veronika Lančaričová
Autorka článku

Veronika je blogerka, která píše pro různé internetové portály a tématu menstruace se věnuje v rozhovorech a článcích v časopisech. Jejími tématy je nejenom menstruace a věci s ní související, ale také různá další ženská témata, například ženské archetypy. Minulostí se pouze inspiruje a vše přetváří do moderní podoby a potřeb dnešních žen. Píše o tom na svých stránkách Bohozena.cz. Rovněž vede kurzy, rituály a semináře pro ženy.

Články autorky

Doporučujeme také následující články

Bohyně se probouzí…

Možná jste také v poslední době zaznamenali, že se začíná více hovořit o bohyni. Ano, je to tak - bohyně se do našich životů opět navrací, po mnoha staletích, kdy byla umlčena. K bohu je totiž potřeba přidat i ženský princip tedy bohyni, protože jedno bez druhého nemůže existovat.

Jaro, Vesna, radost a teplo

Jaro - to je radost, veselí, slunce a více tepla. Zpěv ptáků nám oznamuje, že je na čase vylézt ze svých ulit a těšit se z nadcházejícího období. Na ulicích potkáváme čím dál tím více šťastnějších tváří. Slunce a teplo jsou léčiteli na spoustu našich neduhů. Bohyně Vesna, archetyp staroslovanské bohyně, nás inspiruje k pohybu venku a oslavě vítězství světla nad tmou.

Milostné umění napříč staletími - 1. díl

Zajímalo vás někdy jak asi vypadala erotika napříč dějinami lidstva? Nás ano, a proto jsme připravili tuto sérii článků. Dozvíte se například o nejstarším pornografickém komiksu, o posvátných prostitutkách nebo také o dlouhých milostných předehrách v domorodých kmenech.

Temný a divoký aspekt v nás

Každé jednotlivé období roku můžeme připodobnit k určité části našeho života a archetypu - vzhledem k zaměření našeho webu na ženskou tématiku se v tomto článku dozvíte něco o životě ženy a o ženských archetypech.