Putování za Bohyní – Zora

Každé jednotlivé období roku můžeme připodobnit k určité části našeho života a archetypu (vzhledem k zaměření webu na ženskou tématiku, budu hovořit o životě ženy a ženských archetypech).

O tom, že se Bohyně do našeho života navrací a proč se tomu tak děje, jsem se rozepisovala ve článku Bohyně se probouzí. Zmínila jsem, že v dřívější době lidé nerozdělovali rok na dvanáct měsíců, ale na čtyři nebo dokonce na osm období. Každému období přináležela jedna bohyně, která zosobňovala změnu v přírodě v daném období, a také jeden svátek. Svátek či oslava je vlastně takovým malým zastavením se a ohlédnutím za minulým obdobím. Naši předkové děkovali za úrodu nebo za to, že přežili krutou zimu. I když už nyní nejsme na přírodě tolik závislí (nebo alespoň v takovém přesvědčení žijeme), malé ohlédnutí neuškodí. Můžeme se podívat, co se nám za předešlé období podařilo, co v životě máme a za co všechno můžeme být vděční. Jednotlivými svátky a bohyněmi, které budu v našem osmidílném putování popisovat, se můžete inspirovat, či si všechno přizpůsobit vlastním potřebám.

Každé jednotlivé období roku můžeme připodobnit k určité části našeho života a archetypu (vzhledem k zaměření webu na ženskou tématiku, budu hovořit o životě ženy a ženských archetypech).

Inspirace z historie

Ve výcviku*, který se tématem znovuobnovení a znovuzavedení tradice Kola roku do našeho života věnoval, jsme se snažily navázat pomyslnou červenou nit na tradici našich předkyň. Navázat, inspirovat se a vše přenést do moderní doby a uzpůsobit našim potřebám. Jména jednotlivých bohyní vycházejí z původních pověstí, mýtů a tradic, ale některé detaily byly pozměněny pro naši dobu.

Bohyně Zora

Zora, Zorja, Jasněnka, Jitřenka, Lejla, Dodola, Devana… To všechno jsou jména, která jsme pro tento archetyp Bohyně nalezly (a tím myslím ve slovanské tradici – v dalších kulturách, bychom jich nalezly daleko více!). Tato bohyně vévodí období předjaří – její barvou je proto barva bílá, neboť vše ještě v přírodě tichounce spí pod bílou peřinkou. Avšak v hloubi země se již příroda chystá na velké probuzení. Jako první poslové se nad sněžnou pokrývkou objevují květiny – jak jinak než bílé – bledule a sněženky, jakožto první poslíčci přicházejícího jara. V dřívějších dobách, kdy lidé byli na přírodu daleko více odkázáni, bylo předjaří velmi náročným obdobím, neboť se zimní zásoby již tenčily. První záchvěvy jara – první poslové bohyně Zory – s sebou přinášely naději, že život bude pokračovat. Začínaly se rodit jehňata a telata – ovce a krávy dávaly mléko, které společně s masem zvířat bylo zárukou přežití.

V dřívějších dobách, kdy lidé byli na přírodu daleko více odkázáni, bylo předjaří velmi náročným obdobím, neboť se zimní zásoby již tenčily. První záchvěvy jara – první poslové bohyně Zory – s sebou přinášely naději, že život bude pokračovat.

Imbolc – Hromnice

Svátkem tohoto období je Imbolc (z keltské tradice), u nás se s tímto svátkem časově shodují Hromnice. V tento čas se vykonával rituál, kdy se mléko lilo do rozryté brázdy. Lidé tímto způsobem děkovali zemi za úrodu a žehnali úrodě nadcházející. Po zimě se také očišťoval domov úklidem a pořádně se větralo, aby vše staré mohlo vylétnout ven a nové vlétnout dovnitř. Zapalovaly se svíčky jako symbol nových začátků. Lidé očišťovaly také svá těla – chodili se omývat do ledové vody (prý recept na krásu a proti všem nemocem). Záleží na vás, jestli budete chtít podstoupit stejnou „šokovou“ terapii, nebo raději dáte přednost teplé bylinné lázni. Ale sami víme, jak je otužování zdravé a posiluje organizmus – každý rok můžeme sledovat odvážlivce, kteří se dobrovolně koupají v ledové vodě a vždy prohlašují: „díky otužování jsem po celý rok zdravý jako rybička“ nebo „od té doby, co jsem se začal otužovat, mi přestaly všechny chronické onemocnění“ a podobně.

„Na Hromnice o hodinu více.“ – dny se prodlužovaly a proto se lidem opět vlévala naděje.

Brigit

Stejná bohyně – jen označení pocházející z keltské tradice. Samozřejmě i její jméno má mnoho variací: Brighid, Bridget, Bridie, Brighde. Tato bohyně bývá často vyobrazována, jak vychází z ohně a v ruce drží svou bílou hůl. Tou bije do ještě zmrzlé země a probouzí ji k životu. Kolem její hole se ovíjí posvátný had. Had je starým symbolem regenerace a léčení (možná jste již viděli symbol mnoha zdravotních organizací, kde je had obtočený kolem hole, meče či kříže). Jejími dalšími zvířaty jsou labutě, ovce, krávy a vlci.

Právě na počest bohyně Brigit se nevěsty začaly odívat do bílé barvy.

Věděli jste, že: právě na počest bohyně Brigit se nevěsty začaly odívat do bílé barvy? Podíváme-li se na anglické označení pro nevěstu, můžeme zde vidět spojitost (bride – Bridget).

Bohyně Panna a oslava první menstruace (menarché)

Pokud bychom měli tento archetyp Bohyně připodobnit k ženě, byla by to žena – dívka, která je mladá, nevinná, plná naděje a radosti z toho, co jí život přinese. Nemá obavy a věří, že vše co si přeje je možné. Je odhodlaná, optimistická a plná živosti. (Je zajímavé, že dříve označení panna neoznačovalo dívku sexuálně nezkušenou, ale dívku, která byla svá, svobodná, nespoutaná). V životě dívky se také v tomto období udává jedna důležitá proměna - dívka začíná menstruovat. Pokud chcete, můžete tuto první menstruaci (menarché) náležitě uctít a oslavit - a to i tehdy, když máte první menstruaci již dávno za sebou. (Návodu, jak na oslavu první menstruace, bude věnován samostatný článek - právě ho připravujeme.)

Na obrázku níže vás může zaujmout Brigitin kříž, se kterým je tradičně vyobrazována. Že vám to něco připomíná? Dříve než byl tento tvar zneužit nacisty, se používal v mnoha kulturách jako symbol propojení ženského a mužského principu či jako symbol slunce s paprsky mířícími do čtyř světových stran.

Pokud bychom měli tento archetyp Bohyně připodobnit k ženě, byla by to žena – dívka, která je mladá, nevinná, plná naděje a radosti z toho, co jí život přinese.

Poselství bohyně Zory by mohlo znít nějak takto: „ Dělej to, co ti činí radost, jdi cestou radosti. Pokud tě něco trápí, jdi jinam. Buď vděčná, děkuj a raduj se jako bys již měla všechno, co si přeješ a po čem tvé srdce touží a ono to přijde.“

* Jedná se o výcvik „Kněžky nové Evropy – kněžky nové doby

Veronika Lančaričová
Autorka článku

Veronika je blogerka, která píše pro různé internetové portály a tématu menstruace se věnuje v rozhovorech a článcích v časopisech. Jejími tématy je nejenom menstruace a věci s ní související, ale také různá další ženská témata, například ženské archetypy. Minulostí se pouze inspiruje a vše přetváří do moderní podoby a potřeb dnešních žen. Píše o tom na svých stránkách Bohozena.cz. Rovněž vede kurzy, rituály a semináře pro ženy.

Články autorky

Doporučujeme také následující články

Element vzduchu

aneb předvánoční část o Bohyni našich předků. V minulém článku Temný a divoký aspekt v nás jsme se věnovali Bohyni, která je spjatá s temnotou a nastavuje nám zrcadlo, abychom mohli spatřit temnější a divoké aspekty v nás samých. Nyní posuneme Kolo roku o pomyslný dílek dále…

Jana Zittová: "Má vnitřní žena už tolik nenaříká jako dříve"

Přemýšleli jste někdy o tom, jaké jsou ženy, které pořádají semináře o ženství či pomáhají jiným ženám hledat ženskou podstatu či řešit různé potíže? My ano, a tak vznikla série rozhovorů s ženami, jejichž práce či životní cesta nás zaujala. Toto je rozhovor s Janou Zittovou, která se věnuje koučinku v oblasti ženské intimity.

Taneční představení Měsíční spirála

Představení Měsíční spirála je inspirováno knihou Mirandy Gray - Rudý měsíc a tématicky navazuje na představení Ženy Luny. Oslavuje ženskou energii, kreativitu a přirozenost žen ve své cyklické podstatě.