Hygienické potřeby zdarma?

Ve Skotsku budou rozdávat menstruační potřeby zdarma! Už na jaře toto téma rozvířilo i české mediální vody a teď na podzim se téma vrací v plné síle, protože příslušný zákon 24. 11. jednomyslně schválil místní parlament. A náš premiér žádá ministryni financí, aby našla řešení, jak hygienické pomůcky poskytnout zdarma alespoň těm příjmově nejslabším.

Skotská cesta k menstruačním pomůckám zdarma

Hlavní postavou celého procesu předcházejícímu schválení skotského zákona je labouristická poslankyně Monica Lennonová. Schválení považuje za první krok na cestě k ukončení "stigmatizace menstruace" a  dalším krokem by podle ní měla být lepší osvěta na školách a lepší podmínky pro ženy v práci. Proto, aby byl zákon prosazen, bylo zpracováno několik studií zaměřujících se na skotské ženy z různých vrstev společnosti. Navíc byl již v roce 2018 přijat zákon, který zajišťuje volný přístup k vložkám ve školách a univerzitách. Ročně bylo vynaloženo ze státního rozpočtu přes 148 milionů korun na tyto hygienické potřeby.

Co se týče zákona o pomůckách zdarma pro všechny ženy, stály na straně poslankyně odborové svazy, organizace bojující za práva žen i charitativní organizace. A celé situaci v podstatě "nahrála" i pandemie covidu-19. Ta totiž výrazně přispěla k takzvané menstruační chudobě. Jedná se o situaci, kdy si ženy nemohou dovolit koupit každý měsíc hygienické pomůcky. Monica Lennonová doufá, že zákon bude postupně prosazován i v ostatních zemích. Zatím ale všichni vyčkávají, jak tento "skotský experiment" bude vypadat v praxi.

České ženy a menstruační chudoba

Mnoho z nás si nedovede představit, že by během menstruace nemělo dostatek hygienických potřeb. V dnešní době naopak mnoho žen žije v takovém "luxusu", že si mohou dovolit koupit několik různých menstruačních pomůcek, testovat je a rozhodovat se, která je pro ně nejlepší. Když se téma hygienických pomůcek zdarma začalo objevovat v českých médiích, oslovila jsem několik azylových domů, potravinovou banku, některé charitativní organizace i ženy, které pracují se sociálně vyloučenými rodinami. Chtěla jsem alespoň částečně zjistit, jaká je reálná situace.  

Žádná z oslovených pracovnic se nesetkala s tím, co je běžné například v Tanzanii, že by kvůli nedostatku menstruačních potřeb nemohly některé dívky chodit do školy. Nesetkaly se s tím ani učitelé, které jsem oslovila, ale zároveň trefně podotýkali, že by se s takovým problémem někdo jen stěží svěřil a spíš by situaci řešil omluvenkou pro nemoc (samozřejmě pokud by šlo o situaci jednorázovou). Ohrožené menstruační chudobou jsou ovšem, obzvláště v souvislosti s probíhající pandemií, matky samoživitelky. Dlouhodobě také bezdomovkyně a samozřejmě i ženy z velmi chudých rodin. Všem těmto ženám už je ale v naší republice pomáháno!

Menstruační chudoba ohrožuje svobodné matky.
Menstruační chudobou ohroženou skupinou jsou svobodné matky. Na prvním místě je pro ně vždy nákup jídla a potřeb pro děti a zajištění bydlení. Teprve poté mohou myslet na sebe.

Takzvané potravinové banky jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny a distribuují je charitativním organizacím a ty pak dále koncovým klientům – dětem, seniorům, samoživitelkám, postiženým, lidem bez domova a v nouzi. Banky získávají potraviny od potravinových řetězců, ze sbírek, evropských programů i od pěstitelů, producentů a jednotlivců. Ačkoliv v názvu jsou pouze potraviny, banky distribuují v menším měřítku i drogerii, včetně menstruačních pomůcek. Jedná se o zboží, o které mají charitativní organizace vždy zájem.

Organizace Jako doma pomáhá ženám bez domova. Pro ženy, které žijí na ulici, je menstruace často velký problém nejenom z důvodu nedostatku menstruačních potřeb, ale i kvůli nemožnosti se pravidelně umýt. Do různých center pomoci chodí většinou muži i ženy dohromady a mnoho žen se stydí říci si otevřeně o menstruační vložky. Proto pracovnice organizace Jako doma dávají hygienické pomůcky přímo na toalety a tam si je mohou ženy odebrat v takovém množství, jaké potřebují - každá totiž máme menstruaci jinak silnou. Ženy tak nejsou vystaveny situacím, které by pro ně byly nedůstojné.

Jak vidíte, řešení problému menstruační chudoby už u nás existuje. Stačí tedy takové iniciativy podpořit, což může snadno udělat každá z nás:

  • poslat peníze organizacím, které s ženami v nouzi pracují,
  • kontaktovat místní azylový dům či charitativní organizaci a donést jim po dohodě menstruační pomůcky,
  • zúčastnit se potravinové sbírky (vždy je vybírána i drogerie).
Tip

Více o problémech v rozvojových zemích si můžete přečíst v těchto článcích:

Existuje jiná cesta než hygienické pomůcky zdarma?

Skotská poslankyně Monica Lennonová vidí v prosazení zákona i cestu k odstranění stigmatizace menstruace. I v naší společnosti je určitě potřeba pracovat s tímto tématem, protože stále jsou znalosti mnoha žen velmi povrchní a muži téma zbytečně zesměšňují či zjednodušují. O menstruaci by bylo dobré více mluvit v rodinách, ve školách a samozřejmě velkou měrou mohou přispět i média. Sama se tímto tématem zabývám více než 10 let a mohu s jistotou říci, že jsme na dobré cestě a mnohé věci se za tu dobu změnily k lepšímu.

Co ale ty pomůcky zdarma? Můj názor je ten, že není třeba zatěžovat státní pokladnu více, než je nutné. Určitě by stát měl pamatovat na ženy v nouzi a podpořit fungování již existujících organizací. A další věc, kterou by měli na ministerstvu financí zvážit, je snížení daně na menstruační potřeby. Od roku 2007 Evropská unie umožňuje, aby členské státy snížily daň na menstruační potřeby na pětiprocentní sazbu. V Čechách je DPH 21%! Jednoduchý příklad:

Menstruační potřeby Cena při DPH 21 % Cena při DPH 5 %
Jednorázové vložky 49 Kč 42,5 Kč
Tampony 69 Kč 60 Kč
Menstruační kalíšek 399 Kč 346 Kč

Snížení daně na menstruační potřeby by ženám ušetřilo výrazné množství finančních prostředků.

Tip

O tématu daní na menstruační pomůcku jsme psaly již v loňském roce, kdy šlo o žhavé téma v některých zemích Evropy. Můžete si přečíst článek Vysoká daň u menstruačních potřeb?.

Na jaře tohoto roku uvedla tisková mluvčí ministerstva financí, že se změny nechystají: „Naší snahou je využívat výjimky ze základních pravidel systému DPH co nejméně a jen v odůvodněných případech tak, aby byl celý systém DPH co možná nejtransparentnější, co nejméně komplikovaný a předvídatelný bez častých změn.“ Dnes mi toto stanovisko současný tiskový mluvčí potvrdil. Můj názor tedy je, že v tomto případě se o odůvodněný případ jedná, a souhlasili by se mnou jistě i zástupci zemí, kde v poslední době ke změnám výše daně došlo. Samozřejmě výsledek snížení daně by závisel i na prodejcích. V Tanzanii například snížení daně vedlo jen k větším výdělkům prodejců - můžete si o tom přečíst v článku Tanzanie obnovuje daň z hygienických potřeb.

Pro zajímavost se můžete podívat na výši daně v některých evropských zemích. Může tato tabulka vypovídat i o tom, jak je téma menstruace v těchto zemích vnímáno a jak je na ženy nahlíženo?

Maďarsko 27%
Chorvatsko 25%
Švédsko 25%
Itálie 22%
Polsko 8%
Německo 7%
Francie 5,5%
Velká Británie 5%
Irsko 0%

Zcela bez daně jsou menstruační potřeby prodávány například v těchto státech: Irsko, Kanada, Austrálie, Indie, Jižní Afrika, Libanon, Kolumbie, Rwanda, Keňa, Uganda a dalších.

Ilona Bittnerová
Autorka článku

Zakladatelka blogu Kalíšek.cz a žena, která v roce 2006 přivezla do Čech první menstruační kalíšky. Hned po studiu biologie a matematiky na VŠ začala podnikat na internetu a proto je dnes nejenom odbornice na menstruaci i další ženská témata, ale i na e-commerci. Zajímá se také o udržitelnou módu a rozvojové vzdělávání. Je matkou Helenky a Zorana, miluje cestování a je vášnivá kočkomilka vlastnící jednu fenu.

Články autorky

Doporučujeme také následující články

28. květen MHD – Menstrual Hygiene Day

Pod zkratkou MHD si zřejmě vybavíte označení naší městské hromadné dopravy, ale dnes vám představíme něco trochu jiného: MHD - Menstrual Hygiene Day. Kampaň celosvětového rozsahu a také dosahu, která se letos bude konat již počtvrté (2017). O co se přesně jedná, si blíže představíme v tomto článku.

Tanzanie obnovuje daň z hygienických potřeb

V článku Vysoká daň u menstruačních potřeb? jsme se věnovali tématu vysoké sazby DPH u menstruačních potřeb a protestům za jejich snížení. Vydejme se společně do Tanzanie a podívejme se na aktuální dění v této otázce.