Keňa: Ocenění v boji s menstruační chudobou. Aktivistka získala medaili Florence Nightingaleové

Na svém kole ujede za den „jen“ 30 kilometrů a uveze „jen“ šest krabic s vložkami. Dívek, které čekají na pomoc, jsou přitom tisíce. Aktivistka Milcah Hadida potřebuje pick-up nebo dodávku. A dívky a ženy v Keni nutně potřebují, aby se vláda zhostila tématu menstruační chudoby důstojněji.

Dvacet pět vynikajících zdravotních sester z 18 zemí získalo začátkem května 2021 medaili Florence Nightingaleové, která je oceněním výjimečné odvahy a oddanosti v péči o oběti ozbrojených konfliktů nebo při přírodních katastrofách. Oceňuje také příkladnou službu nebo průkopnického ducha v oblasti veřejného zdraví a vzdělávání sester.

Letos byla oceněna zástupkyně Keni, dobrovolnice keňského Červeného kříže Milcah Hadida, která se věnuje menstruační osvětě ve své zemi, trpící – jako mnohé jiné africké (ale nejen africké!) státy – problémem menstruační chudoby. Paní Hadida získává od sponzorů a dárců menstruační hygienické potřeby a pak je distribuuje potřebným dívkám. Těch jsou v zemi tisíce. Milcah Hadida doufá, že ocenění její práce bude inspirovat více aktivistů, aby „pomohli v krizi, které naše dívky čelí, zejména ve vyloučených oblastech“.

Milcah Hadida
Milcah Hadida
Stephen Oduor/Nation Media Group

Menstruační chudoba

Menstruační chudoba je termín, který pojmenovává skutečnost, že některé ženy nemají prostředky na to, aby si koupily hygienické potřeby nutné pro důstojné zvládnutí menstruačního krvácení. Menstruační chudoba jde často ruku v ruce s menstruačním tabu - menstruace je v dané společnosti vnímána jako něco nečistého, nepříjemného, něco, o čem se nemluví. Obstarat si v takových podmínkách adekvátní menstruační potřeby je složité.
Možná se tomu těžko věří, ale menstruační chudoba není problém pouze rozvojových zemí. Pro ilustraci trocha statistiky: každý den menstruuje v celém světě asi 800 milionů žen. Z toho 500 milionů má omezený přístup k hygienickým potřebám. Průzkum provedený v roce 2017 ve Spojeném království ukázal, že 1 z 10 dívek si nemohla dovolit nákup menstruační hygieny, 1 dívka ze 7 musela poprosit kamarádku, aby jí půjčila vložku či tampon, 1 dívka z 10 byla nucená improvizovat (pomocí toaletního papíru, starého oblečení, novin...).
Jde tedy o globální problém sociální nerovnosti. V řadě zemí děvčata i ženy v době svých dnů zůstávají doma, nic jiného jim nezbývá. Dívky nejdou do školy, což je znevýhodňuje v oblasti vzdělávání.
V některých zemích problém menstruační chudoby alespoň částečně řeší distribucí menstruační hygieny do škol. Jinde zvažují snížení sazby DPH na menstruační pomůcky, případně již sazbu snížili, jako například v Německu. Skotsko šlo ještě dál a od konce roku 2020 je první zemí na světě, která nabídla menstruační pomůcky zdarma všem, kdo je budou potřebovat. Předtím poskytovalo pomůcky zdarma ženám s nízkými příjmy.

Mít "své dny" v Keni znamená pro mnohé ženy a dívky zažívat „dny hanby“. Na vložky jednoduše nemají. Vláda sice vyvinula jisté úsilí s problémem menstruační chudoby pohnout, ale podle dobrovolnice Milcah Hadidy nebylo toto úsilí dostatečné. Dívky měly ve škole přístup k menstruačním vložkám, ale následně je sdílely se svými sestrami, matkami a dalšími příbuznými. O jednu jednorázovou vložku se tak dělilo více lidí, což má k představě uspokojivého hygienického standardu daleko.

Milcah Hadida vyzývá další aktivisty, aby jí pomohli distribuovat menstruační hygienu do vzdálenějších míst. Na to by právě potřebovala dodávku, neboť jak sama říká, na kole ujede jen 30 kilometrů za den a uveze jen šest krabic s vložkami. Dále vyzvala místní zdravotnické správy, aby zvýšily své úsilí v boji s menstruační chudobou. Problém si žádá plošné řešení a jedna aktivistka všechny potřebné dívky na kole nenavštíví.
Ale už 2300 mladých žen z keňského okresu Tana River County děkuje, že ony to štěstí měly.

Více o tématu menstruační chudoby si můžete přečíst v našich článcích:
Hygienické potřeby zdarma?
Menstruační pomůcky: luxus, nebo standard?

Redakce blogu Kalíšek.cz
Autorky článku

Mnoho článků na tomto blogu vzniká spoluprací několika žen. Také otázky pro rozhovory připravujeme společně. Z toho důvodu vznikl tento "profil". Možná právě pod ním najdete ty nejzajímavější články, protože když ženy spolupracují, vznikají ty nejlepší věci!

Články autorky

Doporučujeme také následující články

Vysoká daň u menstruačních potřeb?

Skotský parlament nedávno uvolnil 5,2 milionu liber pro střední i vysoké školy, aby svým studentkám zajistil bezplatné menstruační hygienické pomůcky. Jak je to v jiných zemích a jak se tímto můžeme inspirovat my, české ženy?

„Waist beads“ – inspirace z Afriky

Napříč Afrikou můžeme téměř všude najít na ženách určitý typ korálkových řetízků kolem pasu. Jejich použití a význam se kmen od kmene liší. V dnešní době se už více méně jedná o módní doplněk, který má přilákat pohledy mužů.