Zefektivňuje stát boj s menstruační chudobou? Zařadit vložky do strategických hmotných zásob nestačí

Český stát nově zařazuje menstruační vložky jako další ze strategických položek do státních hmotných rezerv. Část těchto hygienických výrobků obdrží na konci listopadu potravinové banky. Loni avizované snížení DPH na menstruační pomůcky se však nekoná a k efektivnímu řešení menstruační chudoby, jaké představuje třeba distribuce menstruačních potřeb do škol, máme stále daleko.

Vložky nově součástí hmotných rezev

Doposud hygienické vložky v nouzových zásobách nebyly. O zařazení těchto výrobků do státních rezerv rozhodla v květnu vláda, která na návrh ministerstva financí uložila SSHR (Správě státních hmotných rezerv) do konce roku 2023 pořídit do strategických zásob státu deset milionů kusů dámských menstruačních vložek.

Šest milionů blíže nespecifikovaných menstruačních vložek* dodá státu firma TZMO Czech Republic, s nejnižší cenou 94 haléřů bez DPH za kus zvítězila ve výběrovém řízení. ČTK to řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Do výběrového řízení, které SSHR vypsala letos v létě, se přihlásili dva zájemci. Vítězná firma nabídla levnější cenu. SSHR za celou dodávku zaplatí 5,64 milionu korun bez DPH, původně SSHR odhadovala cenu asi o čtyři miliony vyšší.

Firma TZMO Czech Republic stojí za značkou Bella, výrobcem hygienických vložek, slipových vložek, tamponů, inkontinenčních produktů pro ženy a kosmetiky pro intimní hygienu.

Menstruační vložky budou ve státních rezervách udržovány ve skladech pro případ živelních, válečných či jiných katastrof a krizí. Plánovaný počet deset milionů by měl podle ministerstva financí v případě mimořádného krizového stavu pokrýt až pětidenní absolutní výpadek této komodity.

Třetinu zmíněné dodávky obdrží do konce listopadu potravinové banky. Jde o organizace, které slouží jiným sdružením a organizacím zaměřeným na humunitární pomoc a charitu. Banky uzavírají dohody s lokálními organizacemi a dodávají jim shromážděné potraviny i drogerii. Kromě České federace potravinových bank zajišťuje prostředky na hygienické potřeby pro ženy v nouzi také Operační program materiální a potravinové pomoci spadající do gesce ministerstva práce a sociálních věcí.

"V tuto chvíli pracujeme na smlouvě s potravinovými bankami, protože ty od nás na konci listopadu obdrží dva miliony kusů těchto jednorázových hygienických vložek bezplatně, a to v rámci boje s menstruační chudobou. Další čtyři miliony kusů pak budou do konce roku dodány do našich skladů," řekl Švagr.

Letošní akce a loňské sliby

Podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) je menstruační chudoba problémem, který se v Česku týká asi 70 000 žen. Na náš dotaz, z jakých zdrojů toto číslo vychází, ministryně zatím neodpověděla*. Pověřena řešit problém menstruační chudoby byla dosluhující ministryně Schillerová už koncem loňského roku. Premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci na to, že Skotsko schválilo zákon, na základě kterého bude produkty menstruační hygieny poskytovat bezplatně, dal ministryni za úkol, aby vypracovala návrh, který by učinil hygienické potřeby dostupnější.

Skotsko bude jako první země na světě všem ženám hradit menstruační pomůcky. Chtějí zbořit toto stigma a bojovat s chudobou. Novináři se mě ptají, jestli by bylo by něco takového možné i u nás. U příjmově nejslabších určitě. Požádal jsem @alenaschillerov, aby našla řešení.

— Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 25, 2020

Schillerová už loni v prosinci uvedla, že navrhne snížení daně z přidané hodnoty (DPH) na menstruační pomůcky. "Díky tomu, že na trhu s dámskými hygienickými potřebami panuje velká konkurence, očekávám, že snížení DPH zákaznice ve svých peněženkách skutečně pocítí. Zejména domácnostem s nižšími příjmy by toto snížení daní mohlo v současné ekonomické situaci citelně pomoci," uvedla 1. prosince loňského roku ministryně financí Alena Schillerová. Vložky, tampony a další potřeby se měly podle návrhu posunout ze základní sazby 21 procent do druhé snížené sazby 10 procent, která platí třeba na léky či dětskou výživu, a to na jaře 2021.

Návrh snížení DPH, který se však doposud nerealizoval a zůstal ve fázi slibu, by Česko přiblížil zemím, jako je Německo, Francie či Belgie, které v minulých letech snížily takzvanou tamponovou daň. Více informací najdete v článku Hygienické potřeby zdarma?.

Jak vysoká je takzvaná tamponová daň v různých zemích Evropy?
Jak vysoká je takzvaná tamponová daň v různých zemích Evropy?
Další informace najdete na webu Statista.

Výsledkem loňského zájmu veřejnosti o problematiku menstruační chudoby, který vyvolala média zveřejněním informací o distribuci menstruačních potřeb zdarma ve Skostku, a na který následně reagovali někteří vládní činitelé, je tedy zatím "pouze" toto zařazení menstruačních potřeb do hmotných rezerv a dodávka jednorázových vložek potravinové bance, u níž není jasné, zda bude jednorázovou záležitostí či nikoliv.

Navrhovaný postup podle ministerstva "navazuje na současný trend patrný v řadě vyspělých zemí, jako jsou například Nový Zéland, Irsko nebo Velká Británie". To jsou však země, které bezplatně distribuují menstruační potřeby do škol. V případě Česka je něco takového stále hudba budoucnosti.

"Zařadit jednorázové hygienické potřeby do hmotných rezerv a materiálně podpořit činnost potravinových bank je dle mého názoru dobrý krok. Ostatně na nutnost finanční či materiální podpory charitativních a humanitárních organizací, které pracují přímo v terénu a nejlépe znají potřeby žen a dívek, jsem upozorňovala v loňském roce již v rozhovoru pro DVTV a následně také v korespondenci s ministerstvem financí. Velmi bych si ale přála, aby nezůstalo pouze u tohoto jednoho kroku. Distribuce menstruačních potřeb pro sociálně znevýhodněné ženy musí být pravidelná. Zároveň by bylo skvělé, kdybychom se mohli zařadit mezi ty země, které snížením nebo zrušením DPH na menstruační potřeby uznaly, že nákup těchto potřeb není pro ženu volba, ale nutnost."
Ilona Bittnerová, zakladatelka blogu Kalíšek.cz

* Zprávu s žádostí o upřesnění typu vložek a zdroji informace o 70 tisících ženách trpících menstruační chudobou v ČR jsme odeslali 29.10.21 paní ministryni Schillerové. Jakmile nám odpoví, článek aktualizujeme a budeme o tom informavat na sociálních sítích.

Zdroj: ČTK, sshr.cz, cnn.iprima.cz, aktualne.cz, bozpinfo.cz

Co jsou státní hmotné rezervy?

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) je instituce, jejímž prostřednictvím stát v minulosti zajišťoval nezbytné výrobní kapacity, suroviny a další nezbytné prostředky pro udržení válečné výroby. V dnešní době především zajišťuje materiální zázemí pro nevojenské krizové situace, jako jsou přírodní katastrofy, průmyslové havárie, teroristické útoky apod., a to nejen v ČR, ale také v zahraničí. Smyslem činnosti SSHR  je uspokojování základních životních potřeb spoluobčanů ve složitých situacích. Zpravidla se zapojuje až do řešení velkých krizových situací, kdy vláda vyhlásí nouzový stav.

Hmotné rezervy tvoří vybrané základní suroviny, materiály, polotovary a výrobky. Z více než poloviny jsou tvořeny ropou a ropnými produkty, jejichž množství je určeno zákonem a mezinárodními závazky. Dále je tvoří například pohotovostní zásoby - přístroje pro náhradní televizní a rozhlasové vysílání, náhradní zdroje elektrické energie, zařízení pro likvidaci nákaz rostlin a zvířat, léky a zdravotnický materiál, úpravny vody...

Dobrým příkladem fungování SSHR byla například pomoc během povodní v roce 2006. SSHR dodala čerpadla, elektrické generátory, protipovodňové stěny i náhradní mostní konstrukce. Od chvíle, kdy postižená obec požádala o zajištění náhradního přemostění, do předání hotového mostu správci komunikace neuplynuly nikdy více než čtyři dny. Prostřednictvím SSHR byl zabezpečen nákup a distribuce 52 tun dezinfekčních prostředků, na místě určení byly do 48 hodin. S pomocí americké ambasády SSHR v rozmezí několika dnů realizovala nákup přípravku na ničení larev komárů, jeho dovoz, proclení a rozvoz do jednotlivých krajských hygienických stanic. Operativně zabezpečila i výdej pohonných hmot ze státních zásob pro potřeby HZS ČR, Policie ČR a dalších složek integrovaného záchranného systému.

Co je menstruační chudoba?

Menstruační chudoba je termín, který pojmenovává skutečnost, že některé ženy nemají prostředky na to, aby si koupily hygienické potřeby nutné pro důstojné zvládnutí menstruačního krvácení. Menstruační chudoba jde často ruku v ruce s menstruačním tabu - menstruace je v dané společnosti vnímána jako něco nečistého, nepříjemného, něco, o čem se nemluví. Obstarat si v takových podmínkách adekvátní menstruační potřeby je složité.
Možná se tomu těžko věří, ale menstruační chudoba není problém pouze rozvojových zemí. Pro ilustraci trocha statistiky: každý den menstruuje v celém světě asi 800 milionů žen. Z toho 500 milionů má omezený přístup k hygienickým potřebám. Průzkum provedený v roce 2017 ve Spojeném království ukázal, že 1 z 10 dívek si nemohla dovolit nákup menstruační hygieny, 1 dívka ze 7 musela poprosit kamarádku, aby jí půjčila vložku či tampon, 1 dívka z 10 byla nucená improvizovat (pomocí toaletního papíru, starého oblečení, novin...).

Jde tedy o globální problém sociální nerovnosti. V řadě zemí děvčata i ženy v době svých dnů zůstávají doma, nic jiného jim nezbývá. Dívky nejdou do školy, což je znevýhodňuje v oblasti vzdělávání.

V některých zemích problém menstruační chudoby alespoň částečně řeší distribucí menstruační hygieny do škol. Jinde zvažují snížení sazby DPH na menstruační pomůcky, případně již sazbu snížili, jako například v Německu. Skotsko šlo ještě dál a od konce roku 2020 je první zemí na světě, která nabídla menstruační pomůcky zdarma všem, kdo je budou potřebovat. Předtím poskytovalo pomůcky zdarma ženám s nízkými příjmy.

Redakce blogu Kalíšek.cz
Autorky článku

Mnoho článků na tomto blogu vzniká spoluprací několika žen. Také otázky pro rozhovory připravujeme společně. Z toho důvodu vznikl tento "profil". Možná právě pod ním najdete ty nejzajímavější články, protože když ženy spolupracují, vznikají ty nejlepší věci!

Články autorky

Doporučujeme také následující články

Hygienické potřeby zdarma?

Ve Skotsku budou rozdávat menstruační potřeby zdarma! Už na jaře toto téma rozvířilo i české mediální vody a teď na podzim se téma vrací v plné síle, protože příslušný zákon 24. 11. jednomyslně schválil místní parlament. A náš premiér žádá ministryni financí, aby našla řešení, jak hygienické pomůcky poskytnout zdarma alespoň těm příjmově nejslabším.

Studie Green Paper a UNICEF

V loňském roce proběhlo setkání*, na kterém se odborníci z různých oborů věnovali tématu menstruace v širším kontextu. Výsledkem tohoto shromáždění je dokument Green Paper**. Ten popisuje pozadí třídenního shromáždění, klíčové debaty a také potřebné kroky k celkovému zlepšení situace. Rovněž UNICEF*** vyvinulo dokument navazující na toto téma. Zaměřovali se na dívky a jejich prožívání menstruace ve školách a také mimo ni.