Proktolog o inkontinenci stolice: Včasná a správná rehabilitace je nejlepší prevence

Co je fekální inkontinence neboli inkontinence stolice, co je její příčinou, co prožívají ti, kterých se týká, a jak se dá tenhle psychiku devastující problém napravit? V článku najdete důležité informace i rozhovor s odborníkem. Na naše otázky odpověděl proktolog MUDr. Vítězslav Ducháč, PhD.

Střevní inkontinence znamená neschopnost plně kontrolovat odchod stolice, je to stav samovolného, vůlí neovlivnitelného úniku větrů nebo stolice. Postižení své obtíže popisují jako urgentní nucení na stolici s následným samovolným únikem, který nelze zadržet. Častým projevem jsou i úniky, o kterých postižení ani neví a upozorní je až stopy či zbytky stolice na spodním prádle.

Představa, že tento problém se týká starých lidí, je podobně jako v případě močové inkontinence mylná. Celkově se v běžné populaci potíže s únikem stolice vyskytují v 6 až 10 procentech. Problémy s udržením stolice se týkají i lidí mladších 40 let, dle MUDr. Vítězslava Ducháče to bývají hlavně ženy po porodním poranění a obecně lidé v důsledku úrazů s přímým postižením konečníku.

U starších žen mohou potíže s udržením stolice souviset s menopauzou. "Hormonální změny jsou jen jedním z faktorů, který samozřejmě výrazně přispívá," říká proktolog Ducháč. "Dalšími faktory jsou porucha funkce pánevního dna a závěsných aparátů dělohy a pochvy, nejčastěji jako důsledek porodního poranění, které se do té doby nemusí nijak projevit. Stejná etiologie jako u močové inkontinence. Dále pokles gynekologických orgánů, opět z různých důvodů včetně hormonálních. Významným faktorem je samozřejmě narůstající obezita populace."

Inkontinence stolice: Včasná a správná rehabilitace je nejlepší prevence
Nepostižený jedinec si absolutně nedovede představit trápení a obtíže spojené s poruchou kontinence.
Ilustrační obrázek, zdroj Pexels.com

Věčná obava a strach z "nehody"

Úniky stolice jsou problém s velmi tíživým dopadem na psychiku. "Nepostižený jedinec si absolutně nedovede představit trápení a obtíže spojené s poruchou kontinence. Nezáleží na tom, jestli k úniku dojde jednou za měsíc, týden či častěji. Tato devastující zkušenost se do mozku postiženého zapíše tak, že se stává dominantní myšlenkou a obavou. Takový jedinec si už nikdy nebude jistý. (...) upravuje svůj denní režim, styl oblékání i volbu parfému, aby byl intenzivní a event. zakryl střevní „nehodu“. Návštěva kulturních akcí, nákupy, běžné denní činnosti se stávají pro postiženého těžkou noční můrou. O cestování či nějakých intimních vztazích už se ani není třeba zmiňovat. Nakonec zůstává sám a sám…" píše na webových stránkách své ordinace MUDr. Vítězslav Ducháč.

Nikoho asi nepřekvapí, že fekální inkontinence je věc, s kterou se lidé nechtějí příliš svěřovat ani lékaři. Ke své škodě. Byť medicína v tomhle případě neumí zázraky, možnosti řešení a zlepšení tu jsou.

Příčiny fekální inkontinence

Mechanismus zodpovědný za udržení stolice a za vědomé ovládání vyprazdňování střev je závislý na správné činnosti a souhře svalů a nervů v okolí análního kanálu a jakákoli porucha či onemocnění v této oblasti mohou vyústit v poruchu této schopnosti, tj. kontinence. Typicky inkontinence stolice přichází jako:

 • důsledek porodního poranění při obtížném vaginálním porodu (u klešťového porodu je výskyt takového poškození až 10 %)
 • důsledek úrazu s přímým postižením konečníku
 • následek mozkové cévní příhody
 • následek dlouhodobého přetěžování pánevního dna při chronické zácpě
 • důsledek poranění při operacích hemoroidů a píštělí v okolí konečníku
 • důsledek zánětlivých střevních onemocnění
 • důsledek onkologických onemocnění, resp. zejména radikálních chirurgických výkonů a radioterapie cílené do oblasti malé pánve (dochází k jizvení tkání a poškození nervů, která jsou již nevratná; těchto případech je i minimální zlepšení úspěchem)
 • důsledek celkových onemocnění, jako jsou cukrovka, roztroušená skleróza a Parkinsonova choroba
 • důsledek chirurgických zákroků prováděných v oblasti konečníku kvůli nádorovému onemocnění (k potížím s udržením stolice pak dojde vlivem zmenšení objemu konečníku a ztráty jeho pružnosti)

Ilustrační obrázek, zdroj Pexels.com
Medicína v případě fekální inkontinence neumí zázraky, možnosti řešení a zlepšení tu ale jsou.
Je tedy vhodné svěřit se s problémem lékaři.
Ilustrační obrázek, zdroj Pexels.com

Možnosti léčby fekální inkontinence

Cílem léčby inkontinence stolice je nejenom snížení četnosti "nehod", ale také opětovné získání jistoty, že má člověk své vylučování pod kontrolou. Léčba je relativně individuální.

 • Úpravou jídelníčku a některými léčebnými přípravky se dá ovlivnit charakter stolice a tím i frekvence vyprazdňování.
 • Součástí léčby je i nácvik pravidelné defekace, kdy je "cílem postiženého naučit se vyprazdňovat v pravidelný a pro něj vhodný čas a tím výrazně snížit riziko náhlých a nepředpokládaných 'nehod'," uvádí MUDr. Vítězslav Ducháč na stránkách své ordinace. Jde o celý soubor opatření.
 • V rámci speciálních tréninkových programů se usiluje o částečné obnovení původní normální funkce svalů a nervů, k této léčbě se používají speciální elektronické přístroje (elektrická stimulace) - pomocí nichž lze docílit obnovení schopnosti rozeznat aktivitu v anální oblasti a následně pak oslabenou či vymizelou schopnost dále rozvíjet tréninkem.
 • Chirurgické řešení je volbou pouze v případě závažného poškození – poranění svalů.
 • Pracuje se i s neurostimulačními technikami, což je nový - ale také nákladný - druh léčby.
 • Řešením inkontinence stolice může být i umělé vyvedení střeva (tzv. stomie), ta sice nezajistí kontinenci, ale výrazně zlepší komfort a hygienu pacienta. Současné moderní pomůcky umožňují jedinci prakticky plnohodnotný život.

Zdroj: defekace.info, Česká televize

"Strach a stud není dobrý rádce." Inkontinence stolice pohledem proktologa

Pro někoho, kdo to nezažil, je těžké si takový stav představit. Fekální inkontinence tedy znamená i jen občasný únik stolice - a to za nějakých podmínek? Podobně jako s úniky moči např. při fyzické námaze?

MUDr. Vítězslav Ducháč: Únik stolice vázaný na nějakou činnost, fyzickou zátěž, je spíš raritou a známkou již velmi závažného poškození. Častěji postižení popisují obtížnou kontrolu odchodu plynů. Například únik plynů při předklonu nebo při vstávání ze židle. Asi nejčastější obtíží v mladším věku je urgentní nucení na stolici, kdy postižený/á je schopna jen omezeně potlačit, respektive oddálit vlastní vyprázdnění. Normální zdravý jedinec je schopen odchodu stolice téměř vždy zabránit. Díky určitým mechanismům, velmi zjednodušeně, sevřením konečníku a reflexnímu "vypnutí", pocit nucení ustává. Postižení bohužel jsou schopni velmi usilovným sevřením konečníku odchod stolice jen krátkodobě oddálit. Většinou v řádu minut. Pak dochází k úniku malého množství stolice anebo i ke kompletnímu vyprázdnění, tzv. debaklu.

Jakou roli hraje v případě fekální inkontinence čas? Mohou se problémy zhoršovat s přibývajícím časem, tedy platí, že čím dříve člověk vyhledá lékařskou pomoc, tím lépe?

MUDr. Vítězslav Ducháč: Určitě, ale nejde o žádnou závratnou rychlost. Pro ženy je takové kritické období menopauza, kdy dochází v důsledku hormonálních změn ke změně elasticity některých struktur a tím zhoršení obtíží. Včasné zahájení správné rehabilitace je tou nejlepší prevencí.

Co se děje se střevy v případě zánětlivých střevních onemocnění - a která to jsou - a proč jejich důsledkem může být také inkontinence stolice.

MUDr. Vítězslav Ducháč: V prvém případě musíme rozlišit akutní infekční onemocnění a chronická, nejčastěji autoimunitní onemocnění - typu Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy. I když dopad na střevní funkci je velmi obdobný. Funkcí tenkého střeva je vstřebávaní živin a tlustého střeva vstřebávání tekutin a zahuštění stolice. Při poruše této funkce střevo musí zpracovat, tedy protlačit trávicí soustavou mnohonásobně větší objem látek, než na který je normálně zvyklé. Dojde ke zvětšení objemu střevní náplně, následně urychlení střevní peristaltiky a překotnému (opakovanému) vyprázdnění.
Poslední oddíl tlustého střeva - rektum - působí jako rezervoár s pojistnou klapkou. Pokud tlak v rektu přesáhne určitou hodnotu, tak dojde ke spontánnímu vyprázdnění ať chceme, či ne. Ulcerózní kolitida vždy postihuje konečník. Zánětem postižená stěna rekta pak plní svoji rezervoárovou funkci jen omezeně.

Je známo, že lidé, které trápí úniky moči, se tento problém snaží nešťastně řešit snížením příjmu tekutin. Omezují i lidé s úniky stolice příjem potravy (a tekutin) ve snaze eliminovat možnou "nehodu"? Nemůže jim to druhotně způsobit další potíže?

MUDr. Vítězslav Ducháč: Ano, je to velmi typické. Postižení výrazně omezují příjem stravy zejména před nějakou cestou, jednáním či jinou činností, kde vědí, respektive předpokládají, že dostupnost toalety by mohla být problémem. Je typické, že si předem zjišťují, kde jsou toalety umístěny. Redukce váhy a nevyvážená strava minimálně vede ke snížené výkonnosti jedince. Se závažnější poruchou jsem se zatím nesetkal. Pokud ale trpí současně na řídkou až průjmovitou stolici, tak při nedostatečném přívodu tekutin může dojít k výraznému poškození ledvin.

Problémy, jaké člověku způsobí inkontinence stolice, jsou velmi deprimující a postižený se často uzavře do sebe, izoluje se. Spolupracuje se při léčbě úniků stolice i s psychologem?

MUDr. Vítězslav Ducháč: Odpovím asi následovně. Proktologů, co se zabývají inkontinencí stolice, bych v Česku napočítal na prstech jedné, možná dvou rukou. Pravidelně se tím zabývají gastroenterologové právě v souvislosti se zánětlivými nebo funkčními onemocněními zažívacího traktu. O psychologovi nevím žádném.

Může se stát, že problém se na fyzické rovině vyřeší a na psychické jako určitá úzkost přetrvává?

MUDr. Vítězslav Ducháč: Každý, kdo někdy v životě zažil "debakl", už to z hlavy nikdy nevymaže.

Jak se dá souhra svalů a nervů v oblasti konečníku obnovit a jaká je úspěšnost léčby fekální inkontinence?

MUDr. Vítězslav Ducháč: Zázraky neumíme, ale něco se dá. Je velmi důležité určit příčinu. To by bylo na samostatný článek. Ve zkratce, poškozený svěrač se dá sešít, poškozené nervy za určitých okolností jsou schopny obnovit svoji funkci. Někdy se dá i porucha inervace nahradit podobným zařízením, jako je pacemaker, který se používá při léčbě onemocnění srdce. Nikdy to už ale není dokonalé.

Co můžeme, každý za sebe, obecně, dělat pro své zdravé vyprazdňování a zdraví vylučovacího traktu?

MUDr. Vítězslav Ducháč: Tady bych opakoval jen známé fráze. Zdravá pestrá strava, dostatek tekutin, dostatek pohybu a v případě obtíží se nebát svěřit. Bohužel cesta k nápravě je ale většinou trnitá...

mudr_duchac
MUDr. Vítězslav Ducháč
proktologická ambulance

Projekt defekace.info vznikl v roce 2005 s cílem pomáhat nemocným, o kterých se na veřejnosti nemluví, s obtížemi, které jako by neexistovaly. Jsou to především potíže s udržením stolice, poruchy vyprazdňování (zácpy), poporodní poranění konečníku, onemocnění konečníku (hemoroidy, bolesti, svědění)...

Inkontinenční kalhotky?

Inkontinenční prádlo je testovány pouze na únik moči, nikoli hemoroidy nebo fekální inkontinenci. V případě těchto potíží doporučujeme prádlo vyzkoušet. Budete potřebovat model se savou vrstvou až k zádům. Doporučujeme například kalhotky Modibodi Heavy-Overnight (jsou menstruační a inkontinenční zároveň).

Redakce blogu Kalíšek.cz
Autorky článku

Mnoho článků na tomto blogu vzniká spoluprací několika žen. Také otázky pro rozhovory připravujeme společně. Z toho důvodu vznikl tento "profil". Možná právě pod ním najdete ty nejzajímavější články, protože když ženy spolupracují, vznikají ty nejlepší věci!

Články autorky

Doporučujeme také následující články

Vnitřní jizvy po porodu

Vnitřní jizvy po vaginálním porodu trápí nejednu maminku. Mnohým ženám komplikují intimní život či je donutí změnit menstruační pomůcku, protože kalíšek či tampon po porodu nesnesou. Jak napomoct lepšímu hojení jizev a co dělat, když ani milosrdný faktor času nepomáhá? Ptali jsme se gynekologů.

Trápí vás PMS? Bylinky pomohou vrátit duševní pohodu

Proměny ženy během měsíčního cyklu jsou naprosto přirozené. Procházíme fázemi klidu a uzemnění i chvílemi, kdy cítíme obrovský příliv energie. A tak to má být. Horší je, když určitou část cyklu provází nepříjemné projevy. Cítíme se nateklé, náladu máme jako na horské dráze, jsme podrážděné a někdy trpíme i bolestmi. Moudrá matka příroda nám ale dala sílu bylin, které umí výrazně pomoci.

Helena Mošnová o poporodních jizvách: Porod naši intimitu pokaždé promění

Helena Mošnová je zkušená somatická terapeutka a průvodkyně žen na cestě k nejniternějším tématům intimity. Přečtěte si její zkušenost s hojením jizev po porodu. Zkušenost s tím, jak projít vlnami odporu, bolesti či vzteku, jak nechat tělo "doodžít" traumatizující emoce, jak hledat novou intimitu, když sex po porodu bolí...